اطلاعیه مدیریت و کنترل میزان ارزبری ثبت سفارشات هلیوم مایع با گرید پزشکی

مهندس روح اله مزینانی مدیرکل تجهیزات و ملزوات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ به اطلاع کلیه متقاضیان واردات هلیوم مایع با گرید پزشکی(مصارف MRI و NMR) می رساند:

در راستای شفافیت، رقابت سالم و انحصار زدایی و مدیریت و کنترل میزان ارزبری ثبت سفارشات هلیوم مایع با گرید پزشکی(مصارف MRI و NMR)، در نظر است از این پس سیاست دهی تعدادی و ارزی واردات سال 1401 در مواردی که محصولات تولید داخل از نظر ظرفیت تولید و تکنولوژی روز کفایت نیاز نظام سلامت کشور را ندارد، میزان نیاز با مشارکت کلیه شرکت های دارای نمایندگی قانونی و IRC فعال، به روش بازمهندسی در سیاست دهی ارزی با هدف تعدیل سیاست تعدادی متناسب با فی ارزی پیشنهادی (افزایش/کاهش سابقه تعدادی و ارزی واردات) در فرآیند رقابتی به شرح مذکور در اسناد پیوست این خبر اقدام گردد.

متقاضی می بایست نسبت به تکمیل، مهر و امضا و ارسال پیشنهادات خود مطابق اسناد بازمهندسی و فرم های شماره ۱ و ۲ و ۳ پیوست و ضمیمه این نامه اقدام و در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا روز چهارشنبه مورخ 1401/۰3/25) طی یک نامه کتبی با عنوان “پاسخ بازمهندسی شماره IR401-22 ” اسناد بازمهندسی حاضر را به همراه فرم های قیمت و مشخصات و موجودی و تعهدات تکمیل شده (پیوست 1 و 2 و 3) ممهور به مهر و امضای معتبر صاحبان امضاء و فرم 3 و اسناد بازمهندسی بصورت تصویر رنگی (فایل JPEG یا pdf) و همچنین با فرمت الکترونیکی (فرم 1 و 2 بصورت اکسل) را از طریق اتوماسیون اداری خطاب به مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی مکاتبه و پیشنهاد ارائه نماید و همزمان فایل های اکسل فرمهای 1 و 2 را تکمیل و نیز به آدرس ایمیل ImedTender@imed.ir در زمان ارائه پیشنهاد (صرفا تا روز چهارشنبه مورخ 1401/۰3/25) ارسال نمایند.

وی همچنین افزود در صورت عدم دریافت پیشنهادات مناسب از طرف شرکت های نمایندگی قانونی جهت تعدیل سوابق قیمت های ارزی متناسب با سیاست تعدادی و متعاقب آن عدم نتیجه مناسب (تعدیل قیمت متناسب با تعداد و رتبه کیفی مربوطه) از بازمهندسی حاضر جهت تعدیل و کشف قیمت متناسب با تعداد سیاست ارزی واردات نسبت به تامین اقلام مذکور به دیگر پیشنهاد دهندگان مجاز (بدون در نظر گرفتن نمایندگی قانونی انحصاری/غیر انحصاری) سیاست ارزی و تعدادی داده می شود. سقف قیمت ارزی برای هر لیتر هلیوم مایع با گرید پزشکی(مصارف MRI و NMR) به میزان 28 یورو برای IRC های فعال می باشد. درصورت ارائه پیشنهاد با سقف مبلغ در مقایسه کمترین میزان لیتراژ به شرکت سیاست داده خواهد شد. سقف قیمت برای شرکت های فوریتی جدید فاقد IRC برای هر لیتر 24 یورو می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top