تهران، میدان منیریه، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، کوچه حسین سخنور، پلاک ۴، طبقه ۵ ، واحد۱۸

صادرات کالا

صادرات کالا از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شود

۱-صادرات قطعی
۲-صادرات موقت

صادرات قطعی کالا

منظور از صادرات قطعی ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش و یا مصرف در کشورهای خارجی می باشد. در ‌صادرات قطعی شخص حقیقی و یا حقوقی از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی  ، عوارض و مالیات معاف می گردد.

برای کسب اطلاعات در رابطه با قوانین واردات و ترخیص کالا کلیک کنید. 

صادرات موقت کالا

مراحل صادرات موقت به این شکل است که صادر کننده کالای خود را به علم بر اینکه در آینده مجدد به کشور باز می گرداند به خارج از کشور منتقل می کند این امر ممکن است به منظور حضور در نمایشگاه های بین المللی ، بازاریابی ، تعمیر و نگهداری کالا و… صورت پذیرد.
در صادرات موقت کالا، صادر کننده کالا متعهد می گردد مبلغی را بعنوان سپرده به گمرک مبدأ واگذار کند و پس از ورود کالا به گمرک مبدا جهت استرداد وجه سپرده اقدامات لازم را انجام دهد.

هزینه های گمرکی جهت صادرات کالا  هزینه های گمرکی صادرات کالا وجوهی می باشند که در خصوص تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، اخذ   و هندلینگ کالا مطرح می گردند که از شخص حقیقی و یا حقوقی اخذ می گردد. THC مدارکی از قبیل گواهی ترخیصیه و بهداشت و هزینه های

مراحل و مدارک جهت صادرات کالا

۱- کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده
۲- تهیه فاکتور فروش (INVOICE)
۳- تهیه لیست عدل بندی (Packing List) در صورتی که موارد کالا گوناگون باشد
۴- عقد قرارداد حمل و بیمه
۵- اخذ اظهارنامه گمرکی (اظهار کالا به گمرک مبدأ)
۶- اخذ بارنامه
۷- اخذ گواهی مبدا
۸- صادرات کالا طبق اسناد اخذ شده
و با توجه به نوع و شرایط کالا اخذ سایر اسناد الزامی می گردد از جمله:
۹- اخذگواهی بهداشت و قرنطینه (دامی ، نباتی – حسب مورد

۱۰- اخذ گواهی استاندارد (در صورتیکه کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد) 
۱۱- اخذ گواهی انرژی اتمی (حسب مورد) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود

دسته بندی کالاهای صادراتی

کالاهای صادراتی بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند که شامل: کالا های مجاز، کالا های مشروط و ممنوع می باشند.

کالاهای مجاز

کالایی است که صادرات آن با رعایت ضوابط گمرکی صادرات کالا نیاز به کسب مجوز ندارد . منظور از ضوابط گمرکی ) آن دسته از ترتیباتی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانوناً ضروری است; مانند ضوابط استاندارد ، گواهی بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی و غیره.

کالاهای مشروط

کالایی است که صادرات آن با کسب مجوزات گمرکی امکان پذیر می باشد و پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه های ذیربط و ابلاغ آن به گمرک توسط وزارت بازرگانی جهت صادرات کالا اقدامات لازم در خصوص صادرات کالا مجاز اعلام می گردد و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردی نخواهد بود.

کالاهای ممنوع

کالایی است که صادرات آن به موجب شرایط خاص هر کشور ( به موجب خرید کالا یا فروش کالا )  و یا به دلایل قانونی مصوب شده ممنوع اعلام می گردد . به عبارتی دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صادرات برخی  از کالاها را ممنوع نماید.

Scroll to top